Brancheloket Transport Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Financiele zekerheid

De Verzuimverzekering van a.s.r.

Doorbetaling van loon bij ziekte in de eerste twee jaar
Als je medewerker ziek of arbeidsongeschikt wordt, ben je verplicht om in de eerste twee jaar minimaal 70% van het loon aan je medewerkers door te betalen. In jouw CAO is zelfs afgesproken dat je 100% van het salaris betaalt in het eerste ziektejaar. Ziekteverzuim van je medewerkers kan zo behoorlijk in de papieren lopen. Een verzuimverzekering vergoedt de kosten van het verzuim van je medewerkers. Je kunt ervoor kiezen om je werkgeverslasten mee te verzekeren.

Extra ondersteuning met de uitbreidingsmodules Verzuim
Als werkgever blijf je natuurlijk verantwoordelijk. Maar als je wilt, kun je al het regelwerk rondom verzuimbegeleiding en re-integratie uit handen geven. Dat regel je met de uitbreidingsmodules Arbobegeleiding en Re-integratiemanager. a.s.r. houdt dan de regie over elke ziektemelding. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen doet wat hij moet doen om je medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Arbobegeleiding Verzuim

  • Regelen van de aansluiting bij de gerenommeerde arbodienst ArboNed
  • Zorgt voor de uitvoering van alle wettelijke arbodienst-verplichtingen
  • Professionele (medische) begeleiding van je zieke medewerkers
  • Volledige vergoeding van de kosten voor alle noodzakelijke verrichtingen in het pakket
  • In combinatie met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager biedt deze module Poortwachtergarantie. Heb je alle adviezen opgevolgd en krijg je toch een boete van UWV? Dan betalen wij die boete voor jou.

Re-integratiemanager Verzuim

  • Professionele casemanager van a.s.r re-integratie, die het hele begeleiding en re-integratieproces van je medewerker voor je co├Ârdineert en begeleidt in de verzuimperiode.
  • Hij neemt je het regelwerk uit handen, wijst je op je wettelijke verplichtingen en zorgt voor de juiste acties om een (ex-)medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
  • De Amersfoortse vergoedt 100% van de kosten die volgens de re-integratiemanager voor de re-integratie en begeleiding nodig zijn.
  • In combinatie met de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding biedt deze module Poortwachtergarantie. Heb je alle adviezen opgevolgd en krijg je toch een boete van UWV? Dan betalen wij die boete voor jou.