Brancheloket Transport Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Professionele begeleiding

Speciaal voor werkgevers in de transportbranche hebben we een uitgebreid pakket aan diensten samengesteld. Gericht op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en het snel en zorgvuldig re-integreren van zieke medewerkers.

Voorkomen van arbeidsongeschiktheid
Samen met jou kijken de professionals van ArboNed hoe we arbeidsongeschiktheid van jou en je medewerkers kunnen voorkomen. Door bijvoorbeeld tips te geven hoe je de arbeidsomstandigheden van je medewerkers kunt verbeteren. Of hoe je als werkgever kunt bijdragen aan een betere balans tussen werk en privé van je medewerkers.

Re-integratie van zieke medewerkers
De professionals van a.s.r. re-integratie ondersteunen medewerkers, die zijn uitgevallen, bij de terugkeer op de werkvloer. Zij zetten zich ook in om medewerkers met een verhoogd risico op verzuim duurzaam inzetbaar te houden. Daarnaast stimuleren ze medewerkers, die aan het werk zijn, om vitaal te blijven.

Ondersteuning van de bedrijfsarts
Bij ArboNed en a.s.r. re-integratie staan de bedrijfsarts en de andere professionals garant voor kwaliteit. Dankzij het uitgebreide opleidingsprogramma blijven zij zich ontwikkelen op het gebied van veranderende wet- en regelgeving, aangepaste uitgangspunten van UWV en nieuwe inzichten over inzetbaarheid. De bedrijfsartsen zijn onafhankelijk. Zij doen niet alleen aan symptoombestrijding, maar zorgen ook voor een helder en concreet advies aan zowel de leidinggevende als de verzuimende medewerker.


Preventie en onderzoek

Keuringen afgestemd op jouw bedrijf
Ook voor bedrijfsspecifieke keuringen kun je terecht bij ArboNed. Zij kunnen vrijwel elke keuring uitvoeren en beschikken over een landelijk netwerk van kantoren. Een groot deel van deze kantoren beschikt over een eigen keuringslocatie.
Keuringen die voor jouw bedrijf interessant kunnen zijn:
• Rijbewijskeuring
• (heftruck)chauffeurskeuring
• Fysieke aanstellingskeuring

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Je kunt door ArboNed een RI&E laten uitvoeren. De RI&E geef je inzicht in de risico’s die je medewerkers lopen bij het verrichten van de werkzaamheden binnen je bedrijf. Het gaat dan om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Door het gericht aanpakken van risico’s verbeter je de arbeidsomstandigheden van je medewerkers. En goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan gezonde en vitale medewerkers. De professionele arbodeskundigen van ArboNed helpen je bij het opzetten en uitvoeren van een RI&E.

Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek (PAGO)
Je bent als werkgever verplicht om je medewerkers jaarlijks een PAGO aan te bieden. Wij helpen je om een PAGO binnen jouw bedrijf te organiseren. Wij stellen vragenlijsten voor je medewerkers samen, die aansluiten op jouw wensen en op de risico’s in jouw bedrijf. Daarnaast kunnen we je medewerkers gericht onderzoeken op de risico’s die jouw medewerkers lopen binnen jouw bedrijf. Zo kan bijvoorbeeld de fysieke belasting van je medewerkers een risico zijn binnen jouw bedrijf.
Op basis van de resultaten van de onderzoeken geven wij je medewerkers een advies op maat. En wij adviseren jou over de maatregelen die je kunt nemen. En uiteraard helpen wij je bij de invoering van de maatregelen.
Door een Periodiek Arbeidsdeskundig onderzoek:

  • Hebben je medewerkers minder gezondheidsklachten
  • Krijg je advies om nieuwe klachten bij je medewerkers te voorkomen.
  • Verzuimen je medewerkers minder, zodat je bespaart op verzuimkosten.
  • Bestrijd je risico’s in jouw bedrijf.