Brancheloket Transport Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Voordelen voor werkgevers

Korting op de premie van je verzuimverzekering.
Sluit je je verzuimverzekering via het brancheloket Transport, dan krijg je 10% korting op je premie.

Vergoeding van rijbewijs en chauffeurskeuringen.
Moeten je medewerkers (opnieuw) gekeurd worden? Wij vergoeden de kosten van deze keuringen.

Vaste aanspreekpunten bekend met de transportbranche.
Voor de dienstverlening voor je verzuimverzekering krijg je te maken met één vast aangespreekpunt. Zo zijn wij altijd goed op de hoogte van wat er in jouw bedrijf speelt en kunnen we je snel verder helpen.

Vergroten inzetbaarheid van je medewerkers.
Samen zorgen we ervoor dat je medewerkers gezond en vitaal blijven. Zodat we je medewerkers helpen om tot aan hun steeds verder opschuivende pensioenleeftijd te kunnen blijven werken.

Uitgebreide begeleiding bij de re-integratie van zieke (ex-)medewerkers.
Samen met jou zorgen we ervoor dat je zieke medewerker snel weer aan de slag is. 

Ondersteuning bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.
Ook voordat je medewerkers ziek worden, kun je op ons rekenen. Wij kijken graag samen met jou hoe je binnen jouw bedrijf verzuim kunt voorkomen of verminderen.

Poortwachtergarantie voor het voorkomen van UWV-boetes.
Vanuit de wet heb je als werkgever te maken met een groot aantal verplichtingen als je medewerker ziek wordt. Met onze begeleiding zorgen wij ervoor dat jij altijd aan die verplichtingen voldoet. Mocht je toch een boete van UWV krijgen, dan nemen wij die voor onze rekening.