Brancheloket Transport Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Professionele begeleiding door Arboned en a.s.r. re-integratie

Via het brancheloket Transport kan je werkgever een beroep doen op de professionele begeleiding van ArboNed en a.s.r. re-integratie.

De Arbowet
Bij zijn personeelsbeleid heeft je werkgever te maken met de Arbowet. Daarin staat precies beschreven waar een werkgever zich aan moet houden. Werkgevers en medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek.

Open spreekuur bedrijfsarts
Je hebt als medewerker altijd de mogelijkheid om een bedrijfsarts te bezoeken. Ook als je niet ziek bent. De bedrijfsarts kijkt verder dan een eventuele medische oorzaak en bespreekt alle factoren die van invloed kunnen zijn. Omstandigheden op het werk of zorgtaken thuis bijvoorbeeld. Of problemen van financiële, sociale of psychische aard. Op basis van de probleemanalyse adviseert de bedrijfsarts wat je als medewerker nog wél kan en welke acties nodig zijn om weer aan de slag te kunnen. Het leveren van de beste zorg voor de medewerker is hierbij altijd het uitgangspunt.

Second opinion
Als je het niet eens bent met de mening van de bedrijfsarts, mag je een second opinion vragen van een andere bedrijfsarts.

Aanstellen preventiemedewerker
Je werkgever moet binnen zijn bedrijf een preventiemedewerker aanstellen. De medewerkers hebben instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

Preventie en onderzoek

Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek (PAGO)

Je krijgt van je werkgever één keer per jaar de mogelijkheid om mee te doen aan een Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek (PAGO).
Door het invullen van een vragenlijst of door een gericht onderzoek worden de risico’s in jouw bedrijf in kaart gebracht. De uitkomsten worden gebruikt om de arbeidsomstandigheden van het bedrijf te verbeteren, zodat je veilig en gezond aan het werk kunt blijven.

Keuringen afgestemd op jouw bedrijf
Ook voor keuringen kun je terecht bij ArboNed en Keerpunt. Zij kunnen vrijwel elke keuring uitvoeren en beschikken over een landelijk netwerk van kantoren. Een groot deel van deze kantoren beschikt over een eigen keuringslocatie.
Keuringen die voor jou interessant kunnen zijn:
• Rijbewijskeuring
• (heftruck)chauffeurskeuring
• Fysieke aanstellingskeuring