Brancheloket Transport Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

In je cao zijn de afspraken tussen jou en je werkgever vastgelegd. Je weet dus precies wat je kunt verwachten als je ziek of arbeidsongeschikt wordt. In de cao voor Transport is vastgelegd:

Het eerste jaar van je arbeidsongeschiktheid:
Je ontvang een uitkering van 100% van je laatstverdiende salaris.

Het tweede jaar van je arbeidsongeschiktheid:
Je ontvang een uitkering van 70% van je laatstverdiende salaris. Heb je een aanvullende zorgverzekering waarin een vergoeding voor fysiotherapie, psychologische hulp en een diëtist is meeverzekerd, dan ontvang je ook in tweede jaar een uitkering van 100%.

Naast de afspraken uit de cao kan je werkgever nog aanvullende verzekeringen voor je afsluiten. Kijk in je arbeidscontract wat jouw werkgever voor je geregeld heeft.